Go to content

Main menu:


DafneIC HU* Bambuszligeti Dafne OSH fs 24

Dafne är importerad från det ungerska katteriet HU* Bambuszligeti. Dafne is imported from the Hungarian cattery HU* Bambuszligeti.
Back to content | Back to main menu